Thursday, December 5, 2013

Punk Rock Revisited


Zaman yang tak ada internet, smart phone, 3gp lucah..

Apa yang ada? Kamera pinjam, Walkman, kaset The Exploited & The Ramones yang dipasang berulang kali, cuaca panas, sing-along lagu The Bollocks 'My friends'  dan rokok Dunhill 10 batang.